Материалът е публикуван в:
 
Изборите в Съединените Американски Щати през 2016 г. са придружени от опасения за манипулиране на резултатите и кибервойна. Докато такова безпокойство заплашва да подкопае увереността в изборните резултати, за първи път от 2000 г. насам вниманието и дискусиите около изборите поставят в пряка зависимост киберсигурността и гласуването в глобален мащаб, тъй като свързаните с тях процеси са дигитални с тенденция за нарастване.

 

Vote
 
След хакерската атака на Националния Демократичен Комитет и проникването в базите данни за регистрация на гласоподавателите в 20 щата на САЩ, съмненията наистина стават основателни. Истина е, че живеем в нова ера на заплахи, където национални държави, престъпни банди и служители използват модерни кибер инструменти, за да извличат икономическа и политическа изгода.

Злонамерените кибератаки не подминаха и българското правителство, като успешно бяха засегнати системи, свързани с изборите. По време на кметските избори през 2015 г. голяма част от правителствените комуникации и информационните системи се сринаха от масирани DDoS атаки (атака за отказ на услуга), довели до излизане от строя на уеб сайтове и до сериозни кражби на данни. Последвалите в тази връзка доклади за инцидентите установиха използване на остарели компютърни операционни системи, на нелицензирани приложения и устройства, както и неадекватно обучение, които са предизвикали висока степен на уязвимост на мрежите към кибер заплахи.

В отговор на това, българското правителство предложи серия от мерки за подобряване на националната киберсигурност. Препоръките включваха наемане на повече експерти по сигурността в държавните органи и прилагане на процедури за повишаване на обмена на информация, сътрудничеството и координацията между организациите, което имаше за цел популяризиране на най-добрите практики. Независимо че това са стъпки в правилната посока, въвеждането на технологични иновации е основополагащо в борбата срещу еволюиращите кибер заплахи, с които всички организации се сблъскват ежедневно и навсякъде – както публични, така и частни.

„Дарктрейс“ има уникален подход по отношение на предизвикателствата в областта на киберсигурността. Нейната технология „Имунна Система“ работи по подобие на имунната система в човешкото тяло и автоматично изучава кое е „нормално“ за дадена организация. Тази технология извежда на качествено ниво модерното машинно обучение и математиката, за да направи модел на „начина на живот“ на всеки отделен потребител, устройство и мрежа, като елементи на цифровата инфраструктура, предупреждавайки едновременно екипите по сигурността за необичайни поведенчески прояви още преди да са нанесени поражения.

Организациите се преориентират от стария подход, тъй като вече не могат да разчитат на инструменти, основани на зададени правила и подписи за блокиране на предварително дефинирани заплахи, проникващи в пределите на мрежите. Вместо това, те се насочват към т.н. „самообучаващи се“ технологии, които непрекъснато еволюират заедно с нарастването на организациите и предупреждават екипите по сигурността за истинските заплахи, постепенно зараждащи се вътре в мрежата.
Бизнесът и правителствените органи се нуждаят от пълен контрол над мрежите си, защото залогът е голям, а машинното самообучение никога не е било толкова критично важно за получаването на автоматизирана защита на операциите и на данните, изложени на най-висок риск.

За контакт с „ Дарктрейс“ моля да се обърнете към представителите ни в България “СЕМА-груп” на адрес: Бул. "Княз Дондуков" 78, София 1504, тел. 029441301; http://semagroup.net/index.php/bg/