Организациите полагат значителни усилия за да защитят своите важни данни от подслушване или загуба. По-точно, когато се използват извън офиса и при пътувания в чужбина.

През 2010 година разходите за прихващане на телефон значително са намалели, благодарение на хакерите, които изчисляват и публикуват безплатно в Интернет книга с кодове за разшифриране на GSM разговори - използваеми при 80% от мобилните телефони в световен мащаб - а също така демонстрират оборудване за подслушване, което струва под 2000 долара.

Ето и нашите решения:

Решението на NAVAYO

Решението на NAVAYO

Приложения

«NAVAYO» Secfone позволява на професионалистите и мениджърите да обменят поверителна стратегическа информация с най-голяма сигурност.

Продуктите са сертифицирани до ниво «COSMIC Top Secret».

Решението на Cellcrypt

Решението на Cellcrypt

Приложения

Cellcrypt Mobile™ за iPhone®.
Със Cellcrypt разговорите с най-популярните телефони могат лесно да се защитят, да се свържете с телефонната централа в офиса, така че да сте сигурни, че разговорите са защитени, където и да се намирате.

Софтуерното решение на Cellcrypt е приложимо и за BlackBerry, и за NOKIA.

Решението на SecuSMART

Решението на SecuSMART

Превърнете мобилните телефони и стационарната телефонна мрежа в сигурно място за обмен на тайни!

Благодарение на уникалната Security Card на Secusmart можете да провеждате защитени телефонни разговори - с най-доброто възможно качество на звука.

SecuSUITE предлага решения, които позволяват на компаниите и правителствените органи да защитят цялостно своята комуникация, одобрени за използване на ниво «NATO Restricted».

Secuvoice гарантира сигурността на телефонните разговори, SecuSMS гарантира криптирани SMS текстови съобщения и SecuEMAIL гарантира сигурна Е-поща.

Secusmart цели да направи комуникацията лесна и сигурна. Без значение, дали сте избрали да се обадите (мобилни и стационарни разговори), да изпратите SMS текстови съобщения или електронна поща като средство за комуникация. Secusmart съчетава високо ниво на сигурност с максимална лекота на използване. Намиращ се в световния мрежови метрополис на Дюселдорф, Secusmart развива и разпространява решения за защитена комуникация.

Необходимостта за защитена комуникация непрекъснато нараства по целия свят. Secusmart използват най-модерните технологии за сигурност и продължават да ги развиват, съобразявайки се с клиентите.

Вашите нужди определят нашите цели:

  • максимална сигурност
  • интуитивна оперативност
  • най-високи нива на гъвкавост
  • минимални разходи

Това е единственият начин комуникациите да бъдат 100% сигурни през цялото време.

Приложения

«SecuVOICE»

«SecuEMAIL»

«SecuSMS»

«SecuGATE»

Secure Voice Communication for BlackBerry® Smartphones