Navayo Technologies

По цял свят, чрез използване на високотехнологични съвременни съоръжения, системно се сканират и наблюдават комуникациите чрез глас и данни с цел промишлен шпионаж. Не само националните агенции за сигурност и разузнавателните служби извличат информация, която изглежда свързана с тяхната национална индустрия. Компаниите получават такава информация без да е необходимо да атакуват директно конкурентите си. Наличните технологии, базирани на софтуерно криптиране (напр. VPN, https), със сигурност не са достатъчни да спрат тази практика.

Прочети още: Решенията на NAVAYO, THALES