По цял свят, чрез използване на високотехнологични съвременни съоръжения, системно се сканират и наблюдават комуникациите чрез глас и данни с цел промишлен шпионаж. Не само националните агенции за сигурност и разузнавателните служби извличат информация, която изглежда свързана с тяхната национална индустрия. Компаниите получават такава информация без да е необходимо да атакуват директно конкурентите си. Наличните технологии, базирани на софтуерно криптиране (напр. VPN, https), със сигурност не са достатъчни да спрат тази практика.

Решението на NAVAYO

Решението на NAVAYO

Приложения

«NAVAYO» устройствата

«NAVAYO» Secbox desktop 5 е интелигентно мрежово средство за комуникация, способно да изгради частна, затворена и сигурна виртуална мрежа през Интернет.

Продуктите са сертифицирани до ниво «COSMIC Top Secret».


Решението на THALES

Решението на THALES

Приложения

«THALES» Datacryptor® AP - Link E1-T1 Encryptors

«THALES» Datacryptor® Model 3 - High-Assurance Network Encryptor Family

«THALES» Datacryptor® - Ethernet Layer 2 Multipoint Option

«THALES» Datacryptor® AP 100 MBPS-IP Encryptor

«THALES» Datacryptor® AP - 10 Mbps and 10/100 Mbps IP Network Encryptors

«THALES» Datacryptor® Link & Frame Relay Encryptors

«THALES» Datacryptor® SONET/SDH

«THALES» Datacryptor® AP as a Secure Video Teleconferencing solution