Laptop 1
Laptop1+ - Криптиране на PC и лаптоп
- Пълно дисково криптиране с AES-256
- Силна двуфакторна автентификация

[hiddn]™ Laptop1+ SafeSSD Datasheet

[hiddn]™ LapTop1+ Installation Manual

[hiddn]™ LapTop1+ User Guide

 
Пълна защита на данните

Всички продукти на   използват технология за съхранение на ключовете върху смарт карта, по този начин при изключване на системата не остават ключове, съхранени във вашия лаптоп или твърд диск.

Силна двуфакторна автентификация
Смарт картата и тайната парола са двата фактора, които се изискват, за да бъде гарантиран достъп до данните. Нещо, което имате и нещо, което знаете – същото ниво на сигурност, което обичайно използвате за достъп до вашата банкова сметка например чрез банкомат. Защо да се съгласявате на по-малко?

Възстановяване на ключовете
Ако забравите паролата си, данните не са загубени. Посредством PUK код, може да бъде дефинирана нова парола и веднага да се върнете към работата си. Това е много по-благоприятен подход от изтриването на крипто-ключовете, при което се изисква преинсталация на системата и възстановяване на архив.

Управление на ключове
Системата за управление на ключове на   контролира ключове, отдели и потребители. Администраторът може да дефинира правилата за удостоверяване и да улесни ключовия доверителен архив, проактивно решение, предвиждащо бъдещи нужди за достъп до тайни ключове.

Съвместим с ултрабук
Laptop 1+ на   е идеален заместител на вашия 2,5 инчов твърд диск за лаптоп.Със своята височина от 7 мм., този диск може да се помести и в най-тънкия ултрабук.

Пълно дисково криптиране
Всички данни, съхранявани върху   Laptop 1+ са криптирани, включително и Записът за начално зареждане (MBR), операционната система и всички временни файлове. Криптирането е включено още преди каквато и да било чувствителна информация, да бъде записана върху носителя, което улеснява защитеното криптографско изтриване.

Криптографско изтриване
Изваждането и унищожаването на смарт картата, предоставя ефективно прекратяване живота на ключовете. Дори самото премахване на смарт картата и изключването на лаптопа, изчиства всички ключове на устройството. Ключовете и компютъра могат да пътуват отделно, за да се осигури сигурно транспортиране на чувствителните данни.

Защита от атака срещу паролата
Смарт картата се заключва автоматично, след предварително определен брой неуспешни въвеждания на паролата. Смарт карта може да стане достъпна отново, чрез въвеждане на PUK код и потребителят може зададе нова парола. Твърде много неуспешни опити да се въведе PUK код ще доведе до постоянно заключване на смарт картата.

 

[hiddn]™ Laptop 1+ [hiddn]™ Laptop 1+ [hiddn]™ Laptop 1+ [hiddn]™ Laptop 1+ [hiddn]™ Laptop 1+