Armour Logo

Брошура на Armour Comms (в PDF формат)

За Armour Comms

Armor Communications Limited осигурява водеща на пазара технология за криптирани решения, включително на глас, видео, съобщения и данни за стандартни смарт телефони и таблети. Снабдява правителството, корпоративните и финансови пазари с лесна за използване, икономически ефективна технология, съчетана със съвременни методи за сигурност, за да достави базирани в облака и локални решения за сигурност. Продуктите на Armor включват решения, одобрени от FIPS, CPA и НАТО.

 

Secure Voice

Защитена гласова комуникация - Armour MobileTM предоставя възможност за защитена VoIP комуникация на правителствено ниво. Едно лесно за използване и изтегляне софтуерно приложение, което е оперативно съвместимо със стандартните смарт телефони и таблети, за комуникационни връзки на мобилни към мобилни устройства и на мобилни устройства към стационарни устройства и конферентни връзки.

Secure Messaging Защитена гласова комуникация - Armour MobileTM предоставя възможност за защитена VoIP комуникация на правителствено ниво. Едно лесно за използване и изтегляне софтуерно приложение, което е оперативно съвместимо със стандартните смарт телефони и таблети, за комуникационни връзки на мобилни към мобилни устройства и на мобилни устройства към стационарни устройства и конферентни връзки.
Secure Video Защитено видео - Защитено Full Motion Video (FMV) и видео-конферентна връзка, позволяват важна информация, да бъде споделяна в критични ситуации, което позволява на вземащите решения да реагират бързо и ефективно.
Secure Conferencing Защитена конферентна връзка - Лесно създаване на видео или аудио-конферентна връзка в движение, за комуникация на множество потребители.

Secure File Attachments Защита на прикачени файлове - Прикачете изображения, файлове и гласови бележки с нашата услуга за съобщения. Бърз и лесен метод за сигурно изпращане на файлове от вашия смарт телефон или таблет.

Secure Group Chat Защитен групов чат - Позволява обмен на съобщения, файлове и т.н. в рамките на една група. Идеален за удобно уведомяване за конферентни разговори, позволяващ също и едновременни съобщения по време на конферентни разговори.

Private Communities Частни общности - позволяват на потребителите да създават криптографски изолирани общности в облака на Armor, или отделни вътрешни потребителски групи за „локални“ инсталации.

Cellcrypt

Организациите полагат значителни усилия за да защитят своите важни данни от подслушване или загуба. По-точно, когато се използват извън офиса и при пътувания в чужбина.

През 2010 година разходите за прихващане на телефон значително са намалели, благодарение на хакерите, които изчисляват и публикуват безплатно в Интернет книга с кодове за разшифриране на GSM разговори - използваеми при 80% от мобилните телефони в световен мащаб - а също така демонстрират оборудване за подслушване, което струва под 2000 долара.

Прочети още: Решенията на NAVAYO, Cellcrypt и SecuSMART